Oferta

  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych oraz tłocznych
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • podczyszczanie wód deszczowych oraz montaż separatorów
  • przepompownie ścieków
  • przyłącza wodno-kanalizacyjne
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

Głównym profilem naszej działalności są roboty wodno-kanalizacyjne,  przede wszystkim budowa sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych oraz sieci wodociągowych.
Prace te wykonywane są na terenie całego województwa, a z jej wyników korzystają całe aglomeracje, zarówno wiejskie jak i miejskie.

oraz

  • roboty ogólnobudowlane
  • budowa domów w stanie surowym